2022-12-08 16:15 || 1.0.0
 • Intézetünk
 • Munkatársaink
 • Tevékenységeink
 • Orvosoknak
 • Gyakori kérdések
 • Cikkek
 • Elérhetőségek
 • Karrier
 • Telefon: (+36) 1 887-7901 | E-mail: info@ogk.hu
  Magas kontrasztú nézet
  Gerincgyógyászati Szemle
  2020. júliusi kiadvány

  Gerincgyógyászati Szemle

  A gerinc betegségeivel foglalkozó orvosszakmák felgyorsult fejlődése, a multidiszciplináris megközelítés nyilvánvaló előnyei a monoszakmás szemlélettel szemben a század első évtizedében oda vezetettek, hogy a gerincgyógyászat önálló tudománnyá vált. A specializálódás természetszerűen más-más officiális formát ölt Amerikában, Ázsiában és Európában, de a tendencia egyértelmű: elismertetni a szakterületet önálló specialitásként (ráépített szakvizsgaként).

  A European Spine Society még 2007-ben határozott arról, hogy önálló bizottságot hoz létre a specialitás megfogalmazása és a komprehenzív tananyag összeállítása céljából. E bizottság 2009-ben végzett a strukturált tudásanyag összeállításával, s 2010-ben indította el moduláris rendszerű képzési programját. Ezt a programot 2011-ben az EU illetékes szervezetei egy jövendő gerincgyógyászati szakvizsga tananyagaként fogadták be, s a közeli jövőben az önálló diszciplínává válás folyamata feltehetően officiálisan be is fejeződik.

  Gerincgyógyászati Szemle kiadvány boritója.

  Magyarországon hagyományosan a neurológia, neuroradiológia, reumatológia, rehabilitáció, idegsebészet és az ortopédiai sebészet képezi azt a szakmai kört, akik gerincbetegeket vizsgálnak és kezelnek.

  A Magyar Gerincgyógyászati Társaság (MGT) 1991-ben (a European Spine Society megalakulásával szinte egy időben) alakult, kontinensünkön az elsők között. Multidiszciplináris jellegéből adódóan a fentebb felsorolt szakmák művelői közül tömörítette azokat, akik a gerincbetegségek iránt érdeklődtek, illetve akik felismerve szakmai korlátaikat, más szakmák vonatkozó ismeretanyagát szerették volna elsajátítani. Már nagyon korai szakaszban (néhai Gardi Zsuzsa és munkatársai korszakos szervezői tevékenységének köszönhetően) nagyszámú gyógytornász csatlakozott a Magyar Gerincgyógyászati Társasághoz, s mind a mai napig aktív részesei társaságunk közéletének.

  A gerincgyógyászat magyar nyelvű szakirodalma a fentebb felsorolt szakmák publikációs aktivitásaiból tevődött össze, nem sok valódi multidiszciplináris kézikönyv vagy monográfia áll az érdeklődők rendelkezésére. A megjelent közlemények is a fenti szakmák magyar nyelvű lapjaiban láttak napvilágot, más szakmabeliek számára lényegében rejtve maradva.

  Ez idáig szakmánk adós maradt a gerincgyógyászati témájú közlemények koncentrált formában, rendszeresen megjelenő szakkiadványban való megjelenítésével. Az Országos Gerincgyógyászati Központ megalakulásával és gyors fejlődésével, valamint a komplex gerincgyógyászat önálló szakmai tevékenységi kódon való szerepeltetésével a hazai szakmai fejlődés, kormányzati és biztosítói megközelítés az európai folyamatokkal azonos hullámhosszon mozogva olyan szakmai-társadalmi környezetet hozott létre, ami megkívánja egy rendszeres szakkiadvány megjelentetését.

  Az Országos Gerincgyógyászati Központ (a Budai Egészségközpont Kft. Szakkórháza) e folyamatban kezdeményező és organizáló szerepet vállal. Terveink szerint évente négy alkalommal jelenik meg kiadványunk, „Gerincgyógyászati Szemle“ címmel. Nyomtatott formája a MGT és a Magyar Gyógytornász Társaság címlistáin, valamint az érintett szakterületek kórházi osztályai és egyetemi klinikái címlistáin szereplő kollégákhoz ingyenesen jut el, míg digitális formában a háziorvosok számára is hozzáférhető.

  Dr. Varga Péter Pál
  Főszerkesztő,
  az Országos Gerincgyógyászati Központ főigazgatója