2022-12-08 16:15 || 1.0.0
 • Intézetünk
 • Munkatársaink
 • Tevékenységeink
 • Orvosoknak
 • Gyakori kérdések
 • Cikkek
 • Elérhetőségek
 • Karrier
 • Telefon: (+36) 1 887-7901 | E-mail: info@ogk.hu
  Magas kontrasztú nézet

  A betegek kötelezettségei és jogai

  Betegjogok

  Magyarországon az 1997. évi CLIV törvény az egészségügyről nemzetközi normákon alapulva foglalja össze a betegek jogait. Az egészségügyi törvény a következő betegjogokat nevesíti:

  • a megfelelő szintű egészségügyi ellátáshoz való jog,

  • az emberi méltóság tiszteletben tartásához való jog,

  • a kapcsolattartás joga,

  • az intézmény elhagyásának joga,

  • a tájékoztatáshoz való jog,

  • az önrendelkezéshez való jog,

  • az ellátás visszautasításának joga,

  • az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga,

  • az orvosi titoktartáshoz való jog.

  A betegek kötelezettségei

  • A betegek kötelesek tiszteletben tartani a betegellátással kapcsolatos jogszabályokat és az intézményi házirendet.

  • Kötelesek együttműködni az ellátásukban közreműködő egészségügyi dolgozókkal: tájékoztatást adni mindarról, ami szükséges a kórisme megállapításához, a kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez.

  • Kötelesek a gyógykezelésekkel kapcsolatos rendelkezések betartására.

  • A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait és nem sérthetik az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.

  • Köteles az ellátásban közreműködő eü-i dolgozókkal képességei és ismeretei szerint együttműködni: tájékoztatni őket -saját betegségével összefüggésben - mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és állapotokról.

  1997. évi CLIV törvény a betegek kötelezettségeiről itt olvasható.