2022-12-08 16:15 || 1.0.0
 • Intézetünk
 • Munkatársaink
 • Tevékenységeink
 • Orvosoknak
 • Gyakori kérdések
 • Cikkek
 • Elérhetőségek
 • Karrier
 • Telefon: (+36) 1 887-7901 | E-mail: info@ogk.hu
  Magas kontrasztú nézet
  Gál Béla

  Gál Béla

  Team szupervizor

  Végzettségek

  • 1980: Pécsi Tanárképző Főiskola orosz-pedagógia szakos diploma
  • 1985:  ELTE BTK pszichológia
  • 1989: Felnőtt klinikus szakpszichológusi diploma (OTKI; OTE)

  Képzettségek

  • 1979-1980: Krízis felismerése és terápiája
  • 1981-1982: Egyéni dinamikus pszichoterápia
  • 1985-1988: Pszichoanalitikusan orientált álommunkával dolgozó intenzív pszichoterápia (mai DREAM)
  • 1987: Pszichoterápiás csoportvezető – Csoportpszichoterápiás Tanulmányi Bizottság, CSAKIT
  • 1995: Családterapeuta (MCsE)

  Szakmai tapasztalatok

  • 1979-2001: pécsi SOS Élet Telefonszolgálat – krízisügyeletek, 1 év szolgálatvezetői munka, esetmegbeszélők vezetése
  • 1979-1980: 6.sz. Kutatási irányon belül tanárjelöltek kommunikációs készségének fejlesztésével kapcsolatos önismereti csoportok videó-visszajelzése
  • 1980-1988: Szigetvári VTK RI Szocioterápiás és Rehabilitációs, Pszichoterápiás és Pszichiátriai Osztályai (Krízis, Akut pszichotikus, Alkohológia) valamint Pszichoterápiás Ambulanciája – csoportos és egyéni terápiák, intézményi nagycsoport vezetés
  • 1985-1988: Az „Öngyilkossági krízis kommunikációs sajátosságai” kutató csoport (TBZ)
  • 1986: Szigetvári Nevelési Tanácsadó megszervezése
  • 1986-1989. Ifjúsági pszichológiai tanácsadás közművelődési intézményi keretek között
  • 1988-1992: Baranya Megyei Mentálhygiénés Intézet – diagnosztika, egyéni, csoport és családterápia – első DREAM csoport Magyarországon dr.Koltai Máriával, Mozgáscsoport krónikus pszichotikus páciensek számára Mihaldinecz Csabával
  • 1992-2005: Khairos Alapítvány megszervezése dr.Kézdi Balázzsal, ezen keresztül az egyetemi mentálhigiénés tanácsadás megszervezése, vezetése, szupervíziója
  • 1993-2000: Pécsi Nevelési Tanácsadó – serdülők egyéni terápiája és családterápiák
  • 1993-2000: „Lelkifröccs” pszichológiai konzultációk diákkocsmákban Pécs; kezdetben tanácsadó, majd szupervízor
  • 2002-2008: Thalassa Ház alapító tag, terápiás közösségi munkatárs
  • 2008- pszichológiai és mentálhigiénés magánrendelés; szupervízió
  • 2012-2021: CCH stábtag, csoportvezető
  • 2013-2018: Városi csoport Budapest – csoportvezetői team
  • 2017-2019: OOI pszichológusok személyzeti csoportjának vezetése Döbrentey Zsolttal

  Oktatói tevékenység

  • 1985-1988: ELTE BTK pszichológus szakmai gyakorlat vezető
  • 1989-1992: Magyar Családterápiás Egyesületben képzőként és tanulóként való részvétel (teaching-learning) Rátay Csabával és munkatársaimmal
  • 1992-2005: JPTE /PTE Pszihológia Intézet – tanársegéd, adjunktus, tudományos munkatársi pozícióban klinikai alaptárgyak és specialziációk oktatása
  • Részt vettem a szombathelyi, a kaposvári, valamint a dunaújvárosi sürgősségi telefonszolgálatok kiképzésében

  Publikációk (fontosabb)

  • nem tartom számon
  • Gál Béla & Szíjártó Zsófia dr.
  • A kórházi nagycsoport szerepe és helye a terápiás közösség alakításában
  • Alkohológia 1984. 1.
    
  • Kézdi Balázs dr. - Gál Béla - Szabó Péter dr.
  • Módszerkombinációk krízisparadigmában
  • in: Dr.Füredi János - Dr.Buda Béla (szerk.) A pszichoterápia műhelyei
  • (ezen belül egyéni, pár és családterápia részfejezet)
  • Medicina Budapest 1990
    
  • Kelemen Gábor dr. & Gál Béla
  • A kontollvesztő alkoholizmus. Kettős leírás
  • Alkohológiai Füzetek 7. 
   Országos Alkohológiai Intézet Budapest 1990
    
  • Az érzelmek
  • In: Bernáth L.-Révész Gy. (szerk.): A pszichológia alapjai
  • Tertia Kiadó, Bp. 2. kiadás, 1994.  201-210.old.
    
  • Gál Béla - Zalka Zsolt: A nagycsoportszöveg - a mikrokozmosz egy
  • megértési modellje, Generália, Szeged, Nyelvészeti Füzetek 1994.
    
  • Az érzelmek
  • In: Agárdi T.-Révész Gy. (szerk.): Pszichológia
  • Bp., Grafológiai Intézet, 1995
    
  • László J.-Ehmann B.- Gál B.: Pártprogramok pszichológiai értékdimenziói.
  • In: László J. (szerk.): Értékválság és deviancia: A társadalmi integráció
  • alakulása. MTA Pszichológiai Intézete és MTA Politikatudományi Intézete
  • Kiadása, Budapest, 1997.
    
  • Kállai János-Gál Béla (szerk.): Az első találkozás jelenségvilága a   
  • segítő kapcsolatban     Janus/Osiris, Budapest, 1999.
    
  • Zalka Zsolt - Gál Béla - Rácz Lajos: Thalassa – Ház a parton.
  • Pszichoterápia, (2003)

  Szabó Veronika, Bernáth László, Gál Béla: Az elmebetegségek megítélése és etiológiájukra vonatkozó elképzelések, in: Péley Bernadette, Révész György (szerk.) Autonómia és identitás, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2007 Pécs

  Gál Béla: Pszichoterápia a pszichózisok kezelésében, in: Szőnyi Gábor, Füredi János (szerk.) A pszichoterápia tankönyve, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2008