2022-12-08 16:15 || 1.0.0
 • Intézetünk
 • Munkatársaink
 • Tevékenységeink
 • Orvosoknak
 • Gyakori kérdések
 • Cikkek
 • Elérhetőségek
 • Karrier
 • Telefon: (+36) 1 887-7901 | E-mail: info@ogk.hu
  Magas kontrasztú nézet

  Betegjogok

  Fő célunk, hogy pácienseink számára megbízható egészségügyi háttérrel, magas szakmai színvonalon, személyre szóló, minőségi ellátási körülményeket biztosítsunk.

  Orvosaink kiváló szakmai képzettséggel, nagy gyakorlattal, elismertséggel rendelkező, a páciensek körében népszerű kollégák.

  Valamennyi közreműködő munkatársunktól, asszisztensünktől, ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati kollégánktól a megfelelő képzettségen túl elvárjuk az empátia- és segítőkészséget, a pontosságot, a rugalmasságot, a naprakész adminisztrációt.

  Betegközpontú szemléletünkhöz hozzátartozik a vonatkozó törvényi rendelkezések figyelembevételével a betegjogok maximális tiszteletben tartása is.

  Amennyiben páciensünk mégis úgy ítéli meg, hogy az egészségügyi ellátás igénybevétele során jogsérelem érte és panaszt kíván tenni, az alábbi lehetőségekkel élhet:

  • Panaszt tehet betegjogi képviselőnknél közvetlenül, írásban vagy telefonon
  • Írásban fordulhat az intézmény vezetőjéhez
  • Egyéb jogorvoslati lehetőségeket vehet igénybe

  A törvénynek megfelelően vállaljuk, hogy harminc munkanapon belül a panaszbejelentés kivizsgálásáról és a megtett intézkedésekről írásbeli tájékoztatót küldünk.

  Panaszkezelési szabályzat

  Betegjogi képviselőnk

  Budai Egészségközpont Kft. és az Országos Gerincgyógyászati Központ betegeinek képviseletét Megléczné Ocsenás Mária betegjogi képviselő látja el

  Telefonszám: 06/20-4899-658
  melyen elérhető hétfőtől-csütörtökig 08:00 – 16:30, pénteken 08:00 – 14:00 óra között
  E-mail cím: maria.ocsenas@ijb.emmi.gov.hu

  Fogadóóra időpontja:
  telefonon előre egyeztetett időpontban

  Helye:
  1126. Budapest, Királyhágó u 1-3.

  Kérem, a várakozás elkerülése érdekében egyeztessen telefonon időpontot.

  A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA, AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY.

  A FENTI ELÉRHETŐSÉGEK SIKERTELENSÉGE ESETÉN AZ IJSZ ZÖLDSZÁMA HÍVHATÓ: 06/80/620-055

  On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone numbers: +36/20/4899-614
  Patienten vom Ausland können Informationen über Patientenrechte-Fragen an der Telephonnummer +36/20/4899-614 erhalten.

  1997. évi CLIV törvény az egészségügyről

  Magyarországon az 1997. évi CLIV törvény az egészségügyről nemzetközi normákon alapulva foglalja össze a betegek jogait.

  A betegek jogai

  • a megfelelő szintű egészségügyi ellátáshoz való jog,
  • az emberi méltóság tiszteletben tartásához való jog,
  • a kapcsolattartás joga,
  • az intézmény elhagyásának joga,
  • a tájékoztatáshoz való jog,
  • az önrendelkezéshez való jog,
  • az ellátás visszautasításának joga,
  • az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga,
  • az orvosi titoktartáshoz való jog.

  A betegek kötelezettségei

  • A betegek kötelesek tiszteletben tartani a betegellátással kapcsolatos jogszabályokat és az intézményi házirendet.
  • Kötelesek együttműködni az ellátásukban közreműködő egészségügyi dolgozókkal: tájékoztatást adni mindarról, ami szükséges a kórisme megállapításához, a kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez.
  • Kötelesek a gyógykezelésekkel kapcsolatos rendelkezések betartására.
  • A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait és nem sérthetik az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.
  • Köteles az ellátásban közreműködő eü.-i dolgozókkal képességei és ismeretei szerint együttműködni: tájékoztatni őket -saját betegségével összefüggésben - mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és állapotokról.

  A témáról részletesen itt olvashat