2022-12-08 16:15 || 1.0.0
 • Intézetünk
 • Munkatársaink
 • Tevékenységeink
 • Orvosoknak
 • Gyakori kérdések
 • Cikkek
 • Elérhetőségek
 • Karrier
 • Telefon: (+36) 1 887-7901 | E-mail: info@ogk.hu
  Magas kontrasztú nézet

  A mindennapi testnevelésről

  Ez a cikk több mint 2 éve frissült utoljára. Kérjük, olvasáskor vegye ezt figyelembe!

  A Magyar Gerincgyógyászati Társaság (továbbiakban: MGT) 1995-ben kezdte meg prevenciós programját, melynek két célkitűzése volt:

  1. A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását célzó speciális tartásjavító torna végzése minden tanulóval, a testnevelés részeként.

  2. A mindennapi testnevelés megvalósulása minden tanuló részére.

  Az Országos Gerincgyógyászati Központ (továbbiakban: OGK) adta a MGT prevenciós programja megvalósításához szükséges stabil hátteret többek között azzal, hogy a prevenciós program vezetője, Dr. Somhegyi Annamária az OGK prevenciós igazgatója lett.

  Az első cél érdekében végzett munka eredményeképpen több ezer testneveléssel foglalkozó pedagógus ismerte meg és kezdte alkalmazni a speciális mozgásanyagot, mely követelményként 2003-ban bekerült a Nemzeti Alaptantervbe (továbbiakban: NAT), ill. a testnevelési kerettantervekbe is, s a most felújítás alatt álló NAT is tartalmazza.

  A második cél megvalósítása érdekében a prevenciós program vezetője, az OGK prevenciós igazgatója részt vett az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program készítésében (2001), melynek a mindennapi testnevelés "mindennapi egészségfejlesztő testmozgás" néven részévé is vált. A prevenciós igazgatót behívták az Egészségügyi Minisztériumba, ahol 2001-2006 között tudta segíteni a kitűzött célok elérését. Tervei szerint sikerült kiírni egy többtárcás pályázatot (KOMA XXXVII. pályázat, 2001) a mindennapi egészségfejlesztő testmozgás támogatására. A pályázat célja az volt, hogy az oktatásügy számára bebizonyítsa: az iskolák képesek megoldani a mindennapi egészségfejlesztő testmozgást, ha ehhez pénzt kapnak. A pályázó iskolák nagy száma (710) önmagában bizonyítékot adott erre, s ez alapján 2002 tavaszán már a mindennapi egészségfejlesztő testmozgás költségvetésből történő, fokozatos elterjesztését tervezték az egészségügyi és az oktatási minisztériumban. A 2002-es kormányváltást követően a fokozatos elterjesztés tervezése megakadt, miközben a pályázat újbóli kiírása (KOMA L. pályázata, 2003) újra igazolta az iskolák hajlandóságát (628 iskola pályázott). 2003-ban a mindennapi testnevelés is részévé vált a teljeskörű iskolai egészségfejlesztés tervének (akkori nevén: iskolai egészségfejlesztési normatíva terve).

  A prevenciós igazgatónak széleskörű aktivitással sikerült elérnie, hogy a 2010-ben felállt kormány programja hangsúlyosan tartalmazza a gyerekek egészségét, sőt, sok más küzdőtársnak is köszönhetően a mindennapi testnevelés fokozatos, felmenő rendszerű bevezetése is szerepel benne.

  Hosszú társadalmi vitát követően végül a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről tartalmazza a mindennapi (heti 5) testnevelést (27.§.(11) minden évfolyam részére, melynek megvalósítása felmenő rendszerben kezdődik 2012. szeptemberben az 1., 5. és 9. évfolyamon (97.§.(6)).

  Ezzel a MGT 1995-ben kitűzött nehezebbik célja is teljesült. E küzdelemben részt vett sok más orvosi szakterület, sok kiváló testnevelő, sok elhivatott szakember - sőt, a mindennapi testnevelés bevezetésének közismert élharcosa volt maga Orbán Viktor miniszterelnök úr és Schmitt Pál köztársasági elnök úr is.

  Mi van még hátra?

  A munka java! - Ugyanis el kell még érnünk, hogy a gyerekek szívesen vegyenek részt és a szülők ezt elő is segítsék (vagyis az indokolatlan felmentések ritkuljanak), s a testnevelés óra tartalmazza a gyerekek testi-lelki egészségét szolgáló szakmai tevékenységeket, ezek közt a speciális tartásjavító tornát is. A testnevelőkkel sok éve folytatott közös munka és küzdelem alapján bizonyos, hogy a gyerekek egészségét minél jobban szolgáló szakmai minőség eléréséért is sikerrel fogunk dolgozni.

  Budapest, 2012. március 7.

  Dr. Somhegyi Annamária PhD