Az Országos Gerincgyógyászati Központ olyan közfinanszírozott intézmény, amely a gerincbetegségek diagnosztikájának és kezelésének szinte teljes spektrumát átfogja.

English

Betegápolás

A minőségi betegellátáshoz nélkülözhetetlen az egyén szükségleteiből kiinduló, a napi tevékenységet személyre szabó, betegközpontú ápolás. Ezen ellátási folyamat tervszerűen, szervezetten és összehangoltan szolgálja a páciens gyógyulását.


 

Az ápolást végző szakápoló az ápolási anamnézis és ápolási diagnózis birtokában megtervezi az ápolási célokat. Legfontosabb közép és hosszú távú célunk, hogy a pácienseink önállóságukat, környezettől való függetlenségüket minél előbb visszanyerjék. Ezen folyamat elérése érdekében intézményünkben a kezelés teljes ideje alatt multidiszciplinális team - szakápoló, sebész, aneszteziológus, pszichológus, betegtájékoztató munkatárs, gyógytornász, dietetikus- biztosítja a magas színvonalú ellátást.

Az Országos Gerincgyógyászati Központban a gyógyító team tagjaként részt vevő szakápolók tudásuk legjavát adva, lelkiismeretesen ápolják és gondozzák a segítségre szorulókat, tiszteletben tartva pácienseik emberi méltóságát, személyiségi jogait. Hivatásuk gyakorlása közben szem előtt tartják a szakmájuk elméleti és gyakorlati szabályait. Tevékenységük alapját az alapvető írott és íratlan erkölcsi és ápolásetikai normák adják.