Az Országos Gerincgyógyászati Központ olyan közfinanszírozott intézmény, amely a gerincbetegségek diagnosztikájának és kezelésének szinte teljes spektrumát átfogja.

English

Gerincgyógyászati Tanszéki Csoport megalakulása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 119/2019- (X.24.) számú határozata Gerincgyógyászati Tanszéki Csoport létrehozásáról döntött az Ortopédiai Klinikához rendelten. A Tanszéki Csoport vezetője Dr. Lazáry Áron PhD, az Országos Gerincgyógyászati Központ tudományos és kutatás-fejlesztési főigazgató-helyettese.

Az elmúlt 25 évben az Országos Gerincgyógyászati Központ, mint tudásközpont színhelye és formálója volt a hazai és a nemzetközi gerincgyógyászat tudományos világának. A központ munkatársai részt vettek a Magyar Gerincgyógyászati Társaság megalapításában, aktív tagjai az Európai Gerincgyógyászati Társaságnak és a legnagyobb gerincgyógyászattal foglalkozó világszervezet az AOSpine vezetőségében is szerepet vállalnak. 

„Az Intézet tudományos és szakmai evolúciójának fontos állomásához érkeztünk – vallja Dr. Lazáry Áron – a Semmelweis Egyetem Gerincgyógyászati Tanszéki Csoportjának (GT) megalakulása a gerincgyógyászat akadémiai csúcsintézményét jelöli ki. A nemzetközi elismeréseket követően ez mind formális, mind informális szempontból jelentős lépés.”

Az elismerés mellett nagymértékű felelősségvállalást és áldozatot is jelent ez a GT működésében szerepet vállaló munkatársak számára. „A jelentős szervezési feladatokat is magába foglaló oktatási- és tudományos tevékenységet a klinikai tevékenységünk mellett, társadalmi munkában végezzük. A Tanszéki Csoport elsődleges célkitűzése a tudományos bizonyítékokon alapuló és folyamatosan fejlődő, modern gerincgyógyászat oktatása, az ún. tudástranszfer. Ennek érdekében átsrtukturáltuk a graduális oktatást. Az új, klinikai oktatási rendszerben, az orvostanhallgatók intenzív, fókuszált összefoglalást kapnak a gerincsebészet klinikailag legfontosabb kérdéseiről. Az alapismereteket az érdeklődő hallgatók további részletes ismeretekkel gyarapíthatják a periodikusan meghirdetett „Modern gerincgyógyászat és gerincsebészet” graduális kurzuson. A képzési rendszer fontos elemeit jelentik az ún. posztgraduális kurzusok, melyeket az OFTEX rendszerbe illesztve, multidiszciplináris közönségre számítva szervezünk majd meg” – fejezi be az oktatási program ismertetését a GT vezetője.

A GT-ről és az aktuális szakmai eseményekről az OGK.hu-n és társoldalainkon fogunk tájékoztatást adni.