Az Országos Gerincgyógyászati Központ olyan közfinanszírozott intézmény, amely a gerincbetegségek diagnosztikájának és kezelésének szinte teljes spektrumát átfogja.

English

Sokszínű világ, sokrétű ápoló elvárások

A 48. Egészségügyi Szakdolgozók Országos Kongresszusán intézetünket nyolc kollégánk képviselte. Fizesán Hilda osztályvezető ápoló A multikulturalitás jelentése a mindennapi ápolás során címmel tartott érdekes előadást.


Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül a multikulturalitás. A szabad népvándorlás, munkavállalás során sok eltérő kultúra találkozik egymással a mindennapokban, az üzleti életben és az egészségügyi ellátásban egyaránt. Az eltérő kulturális közegből érkező betegek ápolása a napi munkavégzés részét képezi. Az egészségügyben is egyre nagyobb kihívást jelent a különböző kultúrájú és vallásukból adódóan különböző életvitelű páciensek megfelelő ellátása. Az egymás kulturális értékeit fel nem ismerő, és tiszteletben nem tartó magatartásból ugyanis sok félreértés és probléma adódhat.

Fizesán Hilda osztályvezető ápoló kutatásában arra tett kísérletet, hogy átfogó képet adjon a szakápolók felkészültségéről a különböző kultúrákból származó betegek ellátása során. Vizsgálati módszere szerint két kórház (A és B kórház) ápolói körében végzett kérdőíves felmérést. Az A kórházban 33 ápolóval, a B kórházban 30 dolgozóval töltette ki az adatlapot.

A kutatás célja az volt, hogy megvizsgálja az ápolók/szakdolgozók saját, tényleges ismereti szintjét, felmérje a további ismeretszerzési igényeket, illetve értékelje az ápolói attitűdöt. Ez utóbbi alatt az ápoló személyzet kulturális hit- és értékrendszerét, a különböző kultúrák iránti nyitottságot, az embernek, betegnek járó tiszteletadás szándékát (kultúrától függetlenül) értjük.

A különböző etnikai, vallási és kulturális csoportok speciális ápolási szükségletei szerint három fő etnikumot különböztetett meg:

1. Az iszlám vallás és kultúra

Ebben a kultúrában fontos, hogy a beteg nemével megegyező ápolószemélyzet álljon a páciens rendelkezésére, valamint hogy tiszteletben tartsák az imádsághoz, a tisztálkodáshoz valamint a speciális étkezési szokásokhoz, böjthöz való jogot.

2. A zsidó vallás és kultúra

Az egyik legrégebbi vallás és kultúra, amely saját imádkozási és étkezési szokásokkal rendelkezik.

3. A roma kultúra

Indiából származó népcsoport, amely kifejezetten fiatal korösszetételű. Saját étkezési szokásokkal rendelkezik, valamint a babonák, hiedelmek is fontos tényezői a kultúrájának.

Eltérő kultúrájú beteg ápolása során a speciális igényeket vizsgáló kérdőív eredményei:

A vizsgálati statisztikák szerint az A kórházban minden ápoló ismerte a különböző kultúrák étkezési szokásait. A tisztálkodási szokásokkal 33 ápolóból már csak 19-en, a nemek közti különbségekkel, és az ennek megfelelő ápolási eljárásokkal 25-en, a napirendi szokásokkal pedig 23-an voltak tisztában. A B kórházban a 30 megkérdezettből 24 ismerte a speciális étkezési igényeket, 18 ember a tisztálkodási szokásokat, 24 a nemek közti különbségtétel fontosságát, 16 a napirendi eltéréseket.

A statisztikai felmérésben résztvevők döntő többségének (A kórházban 33 főből 24 fő, B kórházban 30-ból 14 fő) tudása és munkavégzése segítségre, kiegészítésre szorul, annak ellenére, hogy vannak ezzel kapcsolatos ismereteik. Érdekes, hogy mindössze egyetlen egy ember mondta azt a megkérdezettek közül, hogy teljesen naprakész a témával kapcsolatban. Az is reményt adó, hogy mindössze csak két ember nincs tisztában ezekkel a tudnivalókkal.

Arra a kérdésre, hogy hány fő szeretne transzkulturális ápolással kapcsolatban továbbképzésen részt venni a válaszadók többsége pozitívan reagált. Az A kórházból 24-en, a B kórházból 17-en válaszolták azt, hogy részt vennének ilyen jellegű továbbképzésen. A két kórház megkérdezettjei közül 63 főből mindössze 9 ember zárkózott el ettől.

Következtetések, javaslatok

A kultúrán belüli eltérések, különbözőségek felismerése kiegészítésre szorul. Az ápolás tervezése, kivitelezése során, elsődleges szempont figyelembe venni a kulturális sajátosságokat. Bár a megkérdezettek rendelkeznek ismeretekkel, vannak még hiányosságok. Ennek pótlása érekében több ismeretre, nagyobb magabiztosságra volna szükség, hogy valóban adekvát ápolást kaphassanak a különböző kulturális háttérrel rendelkező betegek.

Nem akut járó- és fekvőbeteg ellátás szüneteltetése

Tisztelt Látogató!


A kialakult járványügyi helyzetben a kormány illetékes szerveinek rendeletei alapján a Budai Egészségközpont (BEK Kft.) beszűnteti nem akut járó- és fekvőbeteg ellátását. Ez utóbbi elsősorban az Országos Gerincgyógyászati Központ műtéti tevékenységére vonatkozik: mától csak akut gerincsebészeti ellátásra szoruló beteget fogad az intézet, háziorvosi vagy szakrendelői szakorvosi megkeresés alapján. Arra kérjük tisztelt Betegeinket, hogy ne jelentkezzenek a továbbiakban időpont kérésére, mert azt csak a beutaló orvos számára tesszük lehetővé.      

Folyamatban levő gyógykezelésekkel kapcsolatban a diszpécserszolgálat a kezelőorvosok útmutatásai alapján pácienseinket folyamatosan tájékoztatja. Javasoljuk, hogy kérdések esetén intézetünk email-címére eljuttatott levéllel keressék kezelőorvosukat.      

Ez a rendelkezés a járványügyi helyzet enyhülésével, a központi rendelkezések alapján fog változni.      


Tisztelettel,


Dr. Varga Péter Pál
alapító főigazgató