Az Országos Gerincgyógyászati Központ olyan közfinanszírozott intézmény, amely a gerincbetegségek diagnosztikájának és kezelésének szinte teljes spektrumát átfogja.

English

A Magyar Gerincgyógyászati Társaság programja

A prevenciós program lényege

A tartásjavító torna iskolai elterjesztése érdekében működik a Magyar Gerincgyógyászati Társaság prevenciós programja 1995 óta. Ennek lényege, hogy a testneveléssel foglalkozó pedagógusokat megismertetik azzal a speciális tartásjavító tornával, melyet minden gyermek iskolai (és lehetőleg óvodai) testnevelésében éveken át rendszeresen kell végezni, hogy ezzel a gerinc majdani porckopásos megbetegedéseit megelőzzük. A végzendő mozgásanyag lényege a testtartásért felelős izmok egyensúlyának, azaz kellő nyújthatóságának és kellő erejének kialakítása és fenntartása, a medence helyes középállásának automatizálásával. A mozgásanyag a testtartásért felelős összes izmot és izomcsoportot fejleszti (nyújtja és erősíti), nemcsak a közismerten gyenge has- és hátizmok erősítésével foglalkozik. Ez a komplexitás a hatás eléréséhez nélkülözhetetlen: a helyes testtartás kialakításához és fenntartásához nem lenne elegendő csupán egyes izmok fejlesztése, hiszen így az izomegyensúly még nem tudna kialakulni. A speciális tartásjavító torna iskolai testnevelésben történő rendszeres alkalmazásának kontrollált, prospektív vizsgálata (Békéscsaba, 2001/2002) egyértelműen mutatja az igen erősen szignifikáns hatást. A tartásjavító mozgásanyag testnevelésben történő alkalmazásáról 2002-ben és 2003-ban nemzetközi konferenciákon számolt be a prevenciós program munkacsoportja.

A prevenciós program közvetlen eredményei

A prevenciós program működésének közvetlen eredménye, hogy a gerinc egészséges fejlődéséhez szükséges speciális tartásjavító torna iskolai testnevelésben történő végzése ma már része a testnevelési kerettantervnek és a Nemzeti Alaptantervnek, része a mindennapi testmozgást támogató KOMA-ESZCSM-OM-Wesselényi Miklós Sportközalapítvány közös pályázatnak, és része az egészségfejlesztési normatíva szakmai tartalmának. Akkreditált pedagógus-továbbképző program keretében a testnevelési tanszékek országszerte jogosultak a mozgásanyag oktatására. Az ingyenes, rövid megismerést lehetővé tevő oktatásra jelenleg is nagy igény tapasztalható. A testnevelés részeként végzett tartásjavító mozgásanyag igen erősen szignifikáns hatékonyságát kontrollált, prospektív vizsgálat igazolta.

A prevenciós program eseményei 2003-ban

A 2003. évben is folytatódott a 2002-ben sikeresen újraindított, a testneveléssel foglalkozó pedagógusok számára ingyenes továbbképzési sorozat. Ezeket a rövid, ún. 4 órás továbbképzési alkalmakat az ÁNTSZ megyei intézeteinek egészségvédelmi munkatársai szervezték országszerte (valamint az "Egészségesebb Óvodák Hálózata" szegedi munkacsoportja a szegedi és Szeged-környéki óvodapedagógusokat szervezte). A továbbképzésen résztvevő testneveléssel foglalkozó pedagógusok részére a Magyar Gerincgyógyászati Társaság átadta ingyenesen a tartásjavító mozgásanyagot bemutató könyvet és videokazettákat (könyvet személyenként, videokazettákat intézményenként), a testnevelési tanszéki oktatók országszerte végzett oktató munkáját a Magyar Gerincgyógyászati Társaság fizette.

Az oktatás tényei számokban az alábbiak szerint fejezhetők ki

2003. február és december vége között 2922 testneveléssel foglalkozó pedagógus ismerte meg a "rövid", 4 órás, ingyenesen tartott oktatás keretében a tartásjavító tornát (ez összesen 162 oktatási alkalom volt a megjelölt időszakban). Az ingyenesen végzett, rövid oktatásokat 18 megyei és a fővárosi ÁNTSZ egészségvédelmi munkatársai szervezték, 14 testnevelési tanszék 20 oktatója oktatott országszerte. A "hosszú", 66 órás akkreditált továbbképzést 120 pedagógus végezte el, ők 1161 új tesztalanyról 2397 izomtesztet küldtek be ez idő alatt a központba.

Így 2003. december végén összesen 3715 oktatási intézményben dolgozó 7772 testneveléssel foglalkozó pedagógus ismeri a speciális tartásjavító tornát. Közülük 583 pedagógus végezte el az ún. "hosszú" (66 órás), akkreditált továbbképző programot, mely a részletesebb megismerésre és pontos begyakorlásra ad módot. Eddig 771 oktatási intézményben dolgozó 1050 pedagógus küldte be a központba az általa 32.831 gyermekről készített 51.475 izomtesztet (ez a testtartásért felelős izmok kellő erejét és nyújthatóságát értékelő 12 tesztmozdulatból áll), melyek összesített eredménye, hogy a tesztelt gyermekek 11 %-ában van rendben a testtartásért felelős izmok egyensúlya, a többieknél gyengült és/vagy rövidült izmok vannak.

Az oktatások szervezését és a résztvevők regisztrálását, részükre az oktatási anyagok kiszolgálását a www.gerinces.hu honlapon látható nyilvános (ill. részben csak központ számára elérhető) adatok teszik lehetővé. A honlapon számos szakmai információ és anyag jelenik meg, hogy az érdeklődő testnevelők munkáját segítse. A honlap fejlesztési és karbantartási munkái 2003-ban is folytatódtak, a beküldött izomtesztek értékelésének finomítása megtörtént (l. a honlap "Statisztikák" című része), azonban e téren még hátra van egy munkafázis.

2003. május 13-án a testnevelési tanszéki oktatók részére az eddigi tapasztalatokat értékélő szakmai konferenciát tartottunk. 2003. augusztus 27-én Gyulán került sor a Magyar Testnevelő Tanárok Egyesületének országos szakmai konferenciájára, itt számoltunk be a testnevelőknek a prevenciós programban elért eredményekről, és itt hívtuk fel a figyelmüket a folyamatos szakmai munka néhány fontos szempontjára. (Ez a konferencia szükségtelenné tette, hogy a Magyar Gerincgyógyászati Társaság külön is rendezzen konferenciát a testnevelők részére.)

2003. nyarán ismét sor került Erdélyben az ottani testnevelő pedagógusok részére szervezett ingyenes oktatásra, s az oktatási anyagok átadására.

(Egyelőre még átmeneti web-helyen, de elindult a Magyar Gerincgyógyászati Társaság prevenciós programját kiegészítő, "Porci Berci barátokat keres" elnevezésű, önálló prevenciós program honlapja www.zalaszam.hu/pb. E prevenciós program kisiskolások játékos, elméleti oktatását tartalmazza a gerincvédelem terén.)

A tartásjavító torna testnevelésben történő alkalmazásának szakmai minőség-ellenőrzése a népegészségügyi program részeként, az iskolai egészségfejlesztési normatíva fokozatos bevezetésével válik lehetővé.

2004. január 30.

Dr. Somhegyi Annamária

prevenciós programvezető
Magyar Gerincgyógyászati Társaság

Nem akut járó- és fekvőbeteg ellátás szüneteltetése

Tisztelt Látogató!


A kialakult járványügyi helyzetben a kormány illetékes szerveinek rendeletei alapján a Budai Egészségközpont (BEK Kft.) beszűnteti nem akut járó- és fekvőbeteg ellátását. Ez utóbbi elsősorban az Országos Gerincgyógyászati Központ műtéti tevékenységére vonatkozik: mától csak akut gerincsebészeti ellátásra szoruló beteget fogad az intézet, háziorvosi vagy szakrendelői szakorvosi megkeresés alapján. Arra kérjük tisztelt Betegeinket, hogy ne jelentkezzenek a továbbiakban időpont kérésére, mert azt csak a beutaló orvos számára tesszük lehetővé.      

Folyamatban levő gyógykezelésekkel kapcsolatban a diszpécserszolgálat a kezelőorvosok útmutatásai alapján pácienseinket folyamatosan tájékoztatja. Javasoljuk, hogy kérdések esetén intézetünk email-címére eljuttatott levéllel keressék kezelőorvosukat.      

Ez a rendelkezés a járványügyi helyzet enyhülésével, a központi rendelkezések alapján fog változni.      


Tisztelettel,


Dr. Varga Péter Pál
alapító főigazgató