Az Országos Gerincgyógyászati Központ hazánk egyetlen olyan közfinanszírozott kórháza, amely a gerincbetegségek diagnosztikájának és kezelésének teljes spektrumát átfogja.

English

Mindennapi testnevelés

A Magyar Gerincgyógyászati Társaság (továbbiakban: MGT) 1995-ben kezdte meg prevenciós programját, melynek két célkitűzése volt:

  • A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását célzó speciális tartásjavító torna végzése minden tanulóval, a testnevelés részeként - hogy a gyermekeink felnőttkori porckopásos gerincbetegségeit megelőzhessük.
  • A mindennapi testnevelés megvalósulása minden tanuló részére - hogy testi-lelki-szellemi egészségüket megalapozhassuk, egyúttal szinte az összes mai, ún. civilizációs népbetegséget (szív- és érrendszeri betegségek, daganatos betegségek, a csontok mészhiánya, a gerinc porckopásos betegségei, a lelki egészség eltérései, hiányosságai) megelőzhessük.

A MGT prevenciós programja megvalósításához a szükséges stabil hátteret az Országos Gerincgyógyászati Központ (továbbiakban: OGK) adta többek között azzal, hogy a prevenciós program vezetője, Dr. Somhegyi Annamária az OGK prevenciós igazgatója lett.

Az első cél érdekében végzett munka eredményeképpen több, mint hétezer testneveléssel foglalkozó pedagógus ismerte meg és kezdte alkalmazni a speciális mozgásanyagot, mely követelményként 2003-ban bekerült a Nemzeti Alaptantervbe (továbbiakban: NAT) ill. a testnevelési kerettantervekbe is, s a most felújítás alatt álló NAT is tartalmazza. - Erről szól a MGT 2004. januári, a prevenciós program eredményeiről szóló beszámolója (1. melléklet).

A második cél megvalósítása érdekében a prevenciós program vezetője, az OGK prevenciós igazgatója részt vett az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program készítésében (2001), melynek a mindennapi testnevelés "mindennapi egészségfejlesztő testmozgás" néven részévé is vált. A prevenciós igazgatót behívták az Egészségügyi Minisztériumba, ahol 2001-2006 között tudta segíteni a kitűzött célok elérését. Tervei szerint sikerült kiírni egy többtárcás pályázatot (KOMA XXXVII. pályázat, 2001) a mindennapi egészségfejlesztő testmozgás támogatására. A pályázat célja az volt, hogy az oktatásügy számára bebizonyítsa: az iskolák képesek megoldani a mindennapi egészségfejlesztő testmozgást, ha ehhez pénzt kapnak. A pályázó iskolák nagy száma (710) önmagában bizonyítékot adott erre, s ez alapján 2002 tavaszán már a mindennapi egészségfejlesztő testmozgás költségvetésből történő, fokozatos elterjesztését tervezték az egészségügyi és az oktatási minisztériumban. A 2001-es KOMA pályázat megvalósításának ellenőrzéséről szóló összefoglalót tartalmazza a 2. melléklet.

A 2002-es kormányváltást követően a fokozatos elterjesztés tervezése megakadt, miközben a pályázat újbóli kiírása (KOMA L. pályázata, 2003) újra igazolta az iskolák hajlandóságát (628 iskola pályázott). 2003-ban a mindennapi testnevelés is részévé vált a teljes körű iskolai egészségfejlesztés tervének (akkori nevén: iskolai egészségfejlesztési normatíva terve). A teljes körű iskolai egészségfejlesztés rövid összefoglalását tartalmazza a 3. melléklet.

A prevenciós igazgatónak széleskörű aktivitással sikerült elérnie, hogy a 2010-ben felállt kormány programja hangsúlyosan tartalmazza a gyerekek egészségét, sőt, sok más küzdőtársnak is köszönhetően a mindennapi testnevelés fokozatos, felmenő rendszerű bevezetése is szerepel benne.

Hosszú társadalmi vitát követően végül a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény tartalmazza a mindennapi (heti 5) testnevelést (27.§.(11)) minden évfolyam részére, melynek megvalósítása felmenő rendszerben kezdődik 2012. szeptemberben az 1., 5. és 9. évfolyamon (97.§.(6)).Ezzel a MGT 1995-ben kitűzött nehezebbik célja is teljesült. E küzdelemben részt vett sok más orvosi szakterület, sok kiváló testnevelő, sok elhivatott szakember - sőt, a mindennapi testnevelés bevezetésének közismert élharcosa volt maga Orbán Viktor miniszterelnök úr és Schmitt Pál köztársasági elnök úr is. A 4. melléklet mindennapi testnevelésnek a testnevelők legjobbjaival együtt 1999-ben megfogalmazott minőségi kritériumait és az ezt támogató 11 orvosi-egészségügyi szakmai társaság támogató nyilatkozatát tartalmazza. E dokumentum mutatja a rendkívül széleskörű szakmai összefogást, mely a mindennapi testnevelés érdekében létrejött.

Mi van még hátra?

A munka java! Ugyanis el kell még érnünk, hogy a gyerekek szívesen vegyenek részt és a szülők ezt elő is segítsék (vagyis az indokolatlan felmentések ritkuljanak), s a testnevelés óra minél hatékonyabban tartalmazza a gyerekek testi-lelki egészségét szolgáló szakmai tevékenységeket, ezek közt a speciális tartásjavító tornát is. A testnevelőkkel sok éve folytatott közös munka és küzdelem alapján bizonyos, hogy a gyerekek egészségét minél jobban szolgáló szakmai minőség eléréséért is sikerrel fogunk dolgozni.

Az 5. melléklet a szülők tájékoztatását szolgáló egészségügyi minisztériumi felhívást, a 6. melléklet a prevenciós igazgató szülői szervezetek részére tartott előadását tartalmazza.

Budapest, 2012. április 5.

Dr. Somhegyi Annamária